Zbroje

Z Bloodstone Wiki Polska
Skocz do:nawigacja, szukaj

Wojownik

Wygląd Nazwa Poziom Wytrzymałość Obrona
fizyczna
Obrona
magiczna
Uniki Bonusy Profesja
Common T-Shirt.png Common T-Shirt 1 20 3 - - - Wojownik, Barbarzyńca, Mag, Szaman, Łucznik
Soldier Armor.png Soldier Armor 5 30 10 4 - - Wojownik
Chain Armor.png Chain Armor 16 38 18 4 - - Wojownik
Knight Armor.png Knight Armor 30 33 41 12 - - Wojownik
Spiritual Armor.png Spiritual Armor 35 40 38 - - - Wojownik
Steel Armor.png Steel Armor 50 35 58 16 - - Wojownik
Colossus Legend Quota.png Colossus Legend Quota 70 37 69 19 - - Wojownik
Golden Armor.png Golden Armor 42 30 41 - - - Wojownik
Royal Sandorian Armor.png Royal Sandorian Armor 95 39 80 22 - - Wojownik
Halotl Armor.png Halotl Armor 96 71 88 34 - - Wojownik
Eagle Paladin Armor.png Eagle Paladin Armor 125 40 89 25 - - Wojownik
Etherian Dragon Armor.png Etherian Dragon Armor 150 42 97 27 - - Wojownik
The Hand Knight Armor.png The Hand Knight Armor 150 44 104 29 - - Wojownik
Atrix Armor.png Atrix Armor 80 54 74 28 - Cały set daje +15% szybkości i -10% zadawanych obrażeń Wojownik
Magma Armor.png Magma Armor 80 64 70 32 - Cały set daje +15% odporności na ogień i -15% odporności na wodę Wojownik
Black Wall Armor.png Black Wall Armor 80 64 78 24 - Cały set daje +10% odporności fizycznej i -10% szybkości Wojownik

Barbarzyńca

Wygląd Nazwa Poziom Wytrzymałość Obrona
fizyczna
Obrona
magiczna
Uniki Bonusy Profesja
Common T-Shirt.png Common T-Shirt 1 20 3 - - - Wojownik, Barbarzyńca, Mag, Szaman, Łucznik
Wild Clothing.png Wild Clothing 5 27 8 3 - - Barbarzyńca
White Tiger Shoulder.png White Tiger Shoulder 15 29 19 6 - - Barbarzyńca
Ombreira Viking.png Ombreira Viking 30 30 32 10 - - Barbarzyńca
Barbarian Belt.png Barbarian Belt 50 32 45 13 - - Barbarzyńca
Northeen Belt.png Northeen Belt 70 34 54 16 - - Barbarzyńca
Bluemino Cover.png Bluemino Cover 95 36 62 18 - - Barbarzyńca
Marcain Vest.png Marcain Vest 120 70 90 30 - REG: HP: 6 Barbarzyńca
Bearsoul Mantle.png Bearsoul Mantle 125 37 69 20 - - Barbarzyńca
Macbad Lands Quota.png Macbad Lands Quota 150 39 75 22 - - Barbarzyńca
Waste Rider Quota.png Waste Rider Quota 150 41 80 23 - - Barbarzyńca
Gladiator Armor.png Gladiator Armor 80 57 62 - 19 Cały set zwiększa HP o 10% maksymalnej wartości Barbarzyńca
Khan Armor.png Khan Armor 80 57 62 19 - Cały set zwiększa regenerację HP o 10 punktów Barbarzyńca
Conan Armor.png Conan Armor 80 57 44 - 20 Cały set zwiększa szansę na cios krytyczny o 5% Barbarzyńca

Łucznik

Wygląd Nazwa Poziom Wytrzymałość Obrona
fizyczna
Obrona
magiczna
Uniki Bonusy Profesja
Common T-Shirt.png Common T-Shirt 1 20 3 - - - Wojownik, Barbarzyńca, Mag, Szaman, Łucznik
Waistcoat Vest.png Waistcoat Vest 5 27 8 5 5 - Łucznik
Studded Armor.png Studded Armor 15 29 18 10 7 - Łucznik
Blue Leather Armor.png Blue Leather Armor 30 30 31 17 10 - Łucznik
Emerald Armor.png Emerald Armor 50 43 23 14 - - Łucznik
Deepwood Quota.png Deepwood Quota 70 34 51 28 17 - Łucznik
Kanmalli Scalar Quails.png Kanmalli Scalar Quails 80 58 53 42 - - Łucznik
Wind Hero Coat.png Wind Hero Coat 95 36 59 32 12 - Łucznik
Noble Hunter Coat.png Noble Hunter Coat 125 37 66 35 25 - Łucznik
Elite Archer Mantle.png Elite Archer Mantle 150 39 71 38 25 - Łucznik
Lionell Armor.png Lionell Armor 150 41 76 41 25 - Łucznik
Aviator Armor.png Aviator Armor 80 53 53 37 18 Cały set daje 100% szans na trafienie Łucznik
Gloomy Killer Armor.png Gloomy Killer Armor 80 53 55 37 22 Cały set daje +15% ataku i -15% szybkości Łucznik
Armor Greenplate.png Armor Greenplate 80 53 55 37 16 Cały set daje 150 prędkości ataku i -60 szybkości Łucznik

Mag

Wygląd Nazwa Poziom Wytrzymałość Obrona
fizyczna
Obrona
magiczna
Uniki Bonusy Profesja
Common T-Shirt.png Common T-Shirt 1 20 3 - - - Wojownik, Barbarzyńca, Mag, Szaman, Łucznik
Apprentice Vest.png Apprentice Vest 5 25 5 5 - - Mag
Priest Cloak.png Priest Cloak 15 27 9 9 - - Mag
Alchemist Mantle.png Alchemist Mantle 30 28 16 15 - - Mag
Necromancer Mantle.png Necromancer Mantle 50 30 25 23 - - Mag
Inquisitor Vest.png Inquisitor Vest 70 32 33 31 - - Mag
Night Official Armor.png Night Official Armor 95 34 44 41 - - Mag
Riregin Light Armor.png Riregin Light Armor 104 56 42 44 - - Mag
Asales Jacket.png Asales Jacket 112 59 45 41 - - Mag
Ghostcaster Vest.png Ghostcaster Vest 125 35 50 46 - - Mag
Golden Keepers Tunic.png Golden Keepers Tunic 150 37 52 48 - - Mag
Master Arcanum Tunic.png Master Arcanum Tunic 150 39 54 50 - - Mag
Oni Armor.png Oni Armor 80 49 35 31 - Cały set dodaje 12% obrażeń od ciemności Mag
Flaming Armor.png Flaming Armor 80 49 35 31 - Cały set dodaje 12% obrażeń od ognia, Max HP: 31 Mag
Mystic Armor.png Mystic Armor Cały set dodaje 12% obrażeń od powietrza Mag

Szaman

Wygląd Nazwa Poziom Wytrzymałość Obrona
fizyczna
Obrona
magiczna
Uniki Bonusy Profesja
Common T-Shirt.png Common T-Shirt 1 20 3 - - - Wojownik, Barbarzyńca, Mag, Szaman, Łucznik
Wolfpack Cloak.png Wolfpack Cloak 5 29 8 6 - - Szaman
Ancestral Tunic.png Ancestral Tunic 15 31 19 14 - - Szaman
Vests of Tanitu.png Vests of Tanitu 30 32 32 23 - - Szaman
Tatanka Mantle.png Tatanka Mantle 50 34 44 31 - - Szaman
Old Spirits Tunic.png Old Spirits Tunic 70 36 53 37 - - Szaman
Kanmalli Priestly Mantle.png Kanmalli Priestly Mantle 72 15 49 36 - - Szaman
Ethershadow Mantle.png Ethershadow Mantle 95 38 61 43 - - Szaman
Chaal Cloak.png Chaal Cloak 120 61 78 61 - RES. Ogień: 2, RES. Ziemia: 2,
RES. Światło: 2
Szaman
Ancient Wind Cover.png Ancient Wind Cover 125 39 68 48 - - Szaman
Snakelord Tunic.png Snakelord Tunic 150 41 74 52 - - Szaman
Secret Power Mantle.png Secret Power Mantle 150 43 79 56 - - Szaman
Voodoo Coat.png Voodoo Coat 80 49 54 40 - Cały set dodaje 12% obrażeń od ziemi Szaman
Spiritual Priest Mantle.png Spiritual Priest Mantle 80 49 54 40 - Cały set dodaje 12% obrażeń od światła Szaman
Eskimo Coat.png Eskimo Coat 80 49 54 40 - Cały set daje +12% odporności na wodę i -12% odporności na powietrze Szaman
Aktualizacja: 19.03.2020
~~William