Prawa autorskie

Z Bloodstone Wiki Polska
Skocz do:nawigacja, szukaj

Creative Commons

Cc-by-sa.png

Treść udostępniana na licencji Creative Commons – za uznaniem autora, na tych samych zasadach, jeśli poniżej nie zostało podane inaczej.

Brak umowy i ograniczona licencja

Należy pamiętać, ze prezentowane na Bloodstone Polska treści publikowane są za darmo i że pomiędzy czytelnikiem a właścicielami i użytkownikami serwisu nie jest w wyniku czytania treści Wikipedii zawierana jakakolwiek umowa. Podobna zależność zachodzi w odniesieniu do właścicieli serwerów udostępniających treści tej strony, poszczególnych współredaktorów projektu, administratorów, personelu technicznego albo kogokolwiek w jakikolwiek sposób związanego z Bloodstone Polska lub jej projektami siostrzanymi. Czytelnicy otrzymują treści na ograniczonej licencji, pozwalającej na kopiowanie prezentowanych im treści; licencja ta nie nakłada jednak na Bloodstone Polska ani żadnego z jej współtwórców, członków, organizatorów, czy innych użytkowników żadnych zobowiązań wynikających z umowy lub od umowy niezależnych.

Pomiędzy czytelnikiem a Bloodstone Polska nie została zawarta żadna umowa ani porozumienie w kwestii wykorzystywania zmodyfikowanych treści haseł wykraczająca poza ustalenia licencji Creative Commons-Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 3.0 Unported oraz GNU Free Documentation License. Podobnie, nikt powiązany w jakikolwiek sposób z Wikipedią nie jest odpowiedzialny za modyfikowanie, edytowanie, czy usuwanie informacji zamieszczanych przez poszczególnych użytkowników w naszej Wiki i jej projektach siostrzanych.